Splošni pogoji v nagradni igrah

Splošne določbe

Skladno s temi pravili prirejamo nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) na socialnih omrežjih Facebook in Instagram. Namen nagradnih iger je krepiti prepoznavnost spletne trgovine Zdrav obrok preko socialnega omrežja Facebook/Instagram. Nagradna igra poteka v omrežju Facebook, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti igra ni na kakršenkoli način povezana s tem socialnim omrežjem. Organizator nagradne igre je podjetje Zdrav obrok, (v nadaljevanju organizator ali spletna trgovina Zdrav obrok). Nagradna igra poteka na https://www.facebook.com/www.zdravobrok.si/, glasuje lahko vsak uporabnik, ki je všečkal (je fan) facebookove ali instagramove strani Zdrav obrok. Vsak udeleženec lahko glasuje le enkrat in le za en izdelek. V nasprotnem primeru bo izločen iz nagradne igre.

Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec (če tega še ni storil predhodno) klikniti gumb “Všeč mi je/Like” na Zdrav obrok fan page-u na Facebook-u. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so vključeni v fan page Zdrav obrok na Facebook-u. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let in sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga spletna trgovina Zdrav obrok ne zaračunava. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta,…).
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in druge osebe, ki opravljajo delo v podjetju Zdrav obrok. in njihovi ožji družinski člani. Vsak udeleženec lahko glasuje le enkrat in le za en izdelek. V nasprotnem primeru bo izločen iz nagradne igre..

Vsak udeleženec nagradne igre se s svojim sodelovanjem strinja s pravili nagradne igre. Potek nagradne igre Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Facebook. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

-je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

-udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali pogoji na Zdrav obrok facebook ali jih ni izpolnil pravočasno;

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado
podelil komu drugemu ali ne.

Nagrade, izbiranje nagrajencev in obveščanje nagrajencev Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter izbor nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe. Nagrade so predstavljene v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook profilu ali Instagramu, kjer nagradna igra tudi poteka. Prevzem nagrade in akontacija dohodnine Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre. Obveznosti nagrajenega
Zmagovalec nagradne igre mora organizatorju v roku 7 dni po razglasitvi posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko).
Če zmagovalec organizatorju ne posreduje navedenih podatkov, od njega ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drug izdelek.

Zasebnost in varstvo podatkov
Zmagovalec dovoljuje objavo svojega imenain priimka na facebook strani Zdrav obrok.

Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu[RP2]  osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju in ostalih akcijah spletne trgovine Zdrav obrok. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator lahko obdeluje zbrane podatke (ime, priimek naslov, e-pošta) za namene obveščanja o nagradni igri in za namene obveščanja in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Zdrav obrok

Prodaja in dostava blaga je načeloma možna samo na ozemlju Republike Slovenije. Po dogovoru lahko blago dostavimo tudi v tujino.

Varstvo potrošnikov

Spletna trgovina Zdrav obrok deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Cene in ažurnost podatkov

Cene so označene v evrih (EUR). Cene na spletni strani Zdrav obrok.si veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do dne objave novega cenika. Cena ne vključuje dostave.

Zavezanci za DDV so dolžni ob nakupu navesti tudi svojo davčno številko.

Ponudnik – spletna trgovina Zdrav obrok skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena
spreminjajo, tako da obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o
spremembah ter omogoči preklic ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine Zdrav obrok, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega,video, slikovnega ali
zvočnega materiala. Fotografija in dejanski izgled artikla se lahko razlikujeta. Kuponi za popuste se ne seštevajo! V primeru zlorabe sistema, nismo dolžni realizirat naročila in ga lahko storniramo.

Naročanje

Naročila preko spletne trgovine Zdrav obrok

Naročanje poteka preko Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu, trudimo se, da tudi na vaša vprašanja odgovarjamo kar se da ažurno. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo
v spletni trgovini, razvrščene v kategorijah. Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni trgovini Zdrav obrok in preko e-pošte info@zdravobrok.si pri naročanju preko e-pošte
lahko prihaja do manjših zamud. Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana.

Naročila preko e-pošte info@zdravobrok.si

Naročila preko e-pošte info@zdravobrok.si morajo nujno vsebovati ime in priimek naslovnika/plačnika, ulico, poštno številko in kraj; kontaktno telefonsko številko in e-naslov;
Ime artikla in ostale potrebne specifikacije kot so barva, velikost itd. Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V
njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana. V primeru, da želite odstopiti od naročila, nas prosim
obvestite v najkasneje 6 urah po oddaji naročila po elektronski pošti info@zdravobrok.si.

VRAČILO ARTIKLA

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo
odločitev. O nameravanem vračilu izdelka (odstopu od pogodbe) nas prosimo pisno obvestite in sicer na kontaktni e-mail info@zdravobrok.si
Če ste kupljeni izdelek že prejeli – in vam kupljen izdelek ne ustreza in bi ga radi vrnili, ga nato na vaše stroške pošljite na naslov ki ga boste prejeli na vaš e-mail.
Povratna pošiljka vrnjenega blaga na naslov podjetja mora biti oddana v roku nadaljnjih 14 dni od sporočila.

V primeru odstopa od pogodbe Zdrav obrok takoj ko je mogoče oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila izdelkov – z
nakazilom na vaš trr. Izdelki ki so predmet vračila morajo biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni nepoškodovani embalaži z vso priloženo dokumentacijo.
Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja. Vsi paketi ki bodo na naš naslov posredovani s plačilom po povzetju oz. poštnino plača naslovnik bodo zavrnjeni in vrnjeni pošiljatelju na njegove stroške.

Stvarna napaka

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake, kot to predvideva Zakon o varstvu potrošnikov- ZVPOt. Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki ima garancijo ali garancije nima. Tako lahko potrošnik zaradi napake na izdelku, za katerega je bila dana
garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se odloči lahko tudi takrat, ko ne želi uveljavljati garancijo za izdelek, za katerega je bila dana garancija. Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako reklamira pri prodajalcu in to v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake, oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca. Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik trgovcu v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora trgovec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor. Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri: odpravo napake, vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. Napaka je stvarna: če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Garancija

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 14/12).
Seveda je možno, da se garancija nudi tudi prostovoljno za dodatne izdelke oziroma storitve. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva: brezplačno odpravo napake, če
odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek. Prodajalec mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih, v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako, prodajalec mora imeti priložnost, da stvar pregleda in oceni morebitno napako, potrošnik vam mora navesti zahtevo, kaj želi iz uveljavljanja, prodajalec mora nujno odgovoriti potrošniku v roku 8 dni – tako v primeru, če ugodite zahtevi kot tudi v primeru, če se ne strinjate z uveljavljanjem napake oziroma garancije.

REKLAMIRANJE ARTIKLA

1. Če se je na vašem izdelku pojavila napaka, za katero ni kriva vaša nepravilna uporaba oz. napaka ni posledica vašega dejanja, lahko nam pošljete zahtevek za uveljavljanje
reklamacije. Zahtevek pošljite na elektronski naslov info@zdravobrok.si

2. V elektronski pošti nam čim bolj nazorno pojasnite razlog za uveljavljanje reklamacije, da bomo čim lažje reševali vašo reklamacijo. Zraven zapišete svoje podatke (ime in priimek ter naslov) ter kontaktno številko, kamor vas bomo lahko obvestili o poteku reševanja reklamacije.

3. Za reklamiran izdelek bomo naročili prevzem paketa. Zraven paketa priložite kopijo računa ter vaše podatke in opis napake izdelka. Prosimo vas, da izdelek zapakirate v
primerno zaščitno embalažo, da bo prispel do nas nepoškodovan.

4. Ko bo izdelek z vso pripadajočo dokumentacijo prispel na naslov podjetja Zdrav obrok, ga bo pregledal reklamacijski oddelek. Glede na vsebino opisane napake ter
glede na ugotovitve reklamacijskega pregleda, vas bomo v čim krajšem možnem času kontaktirali in vas seznanili z nadaljnjim postopkom. Reklamacijska služba vam
tekom postopka lahko ponudi popravilo izdelka, zamenjavo izdelka ali vračilo kupnine vključno s stroški pošiljanja, ki so nastali ob naročilu.

Načini plačila
V spletni trgovini Zdrav obrok omogočamo plačilo na dva načina in sicer:
– plačilo po povzetju z gotovino ob prevzemu (cena odkupnine znaša 2 eur in je enotna za vse nakupe)
Odkupnina je plačilo z gotovino ob prevzemu paketa. V primeru plačila z gotovino ob prevzemu  dostavljalcu DPD ob prevzemu paketa izročite gotovino in dostavljalec DPD bo za
vas opravila plačilo. Dostavljalec DPD provizije za plačilo ne zaračunava, ker je zaračunana že v naprej. Dostavljalec vas pokliče po telefonu in se z vami dogovori za želen čas dostave).
– plačilo po predračunu oz. nakazilo na TRR nima dodatnih stroškov.
V primeru plačila na TRR, boste ob nakupu prejeli obvestilo z vsemi ustreznimi podatki za račun, kamor je potrebno opraviti nakazilo. Poštnina je v tem primeru ustrezno nižja. Dokler
ne dobite elektronskega sporočila, ne nakazujte kupnine.
Poštnina je enotna za vse nakupe in znaša 3,5 eur za vse nakupe do 25 eur, pri nakupih nad 25 eur, je poštnina brezplačna.

Dobavni roki
Rok dobave za izdelke na zalogi je običajno 2-5 dni.  V kolikor bo rok dostave izjemoma daljši se bomo potrudili, da vas o tem obvestimo v 48ih urah.  Žal tega ne moremo garantirati.

Včasih se zgodi, da kaže izdelek na zalogi – in ga prodamo kupcu, ki je nakup opravil pred vami. V kolikor se vam mudi, prosim vpišite to v opombe in potrudili se bomo, da bodo
kupljeni izdelki najkasneje v 2 dneh pri vas. Za izdelke, ki niso na zalogi je rok dobave izjemno različen in traja od 4 dni pa do 90 dni ali izjemoma celo več.

Dostava
Izdelke na zalogi običajno pošiljamo VSAK DELOVNI DAN dopoldne (dopušča se kaka izjema zaradi bolniške odsotnosti).

Varovanje podatkov
Lastnik spletnega mesta Zdrav obrok.si zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki  bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (v primeru, da obiskovalec
v spletni trgovini opravi nakup) ter na željo kupca za obveščanje o novih izdelkih in akcijah. Lastnik jamči, da bodo podatki obiskovalcev in uporabnikov uporabljeni le v namen
nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si lastnik spletnega mesta pridržuje
pravico do stika s potrošnikom prek sredstev komunikacij na daljavo. Obiskovalec z izvedeno registracijo dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo
osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri registraciji, so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali
tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je obiskovalec vnesel ob registraciji v računalniški sistem, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne
nosimo odgovornosti!

Avtorske pravice
Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz
spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Osebni podatki (Uredba o varstvu podatkov)
Osebni podatki se uporabljajo izključno za obdelavo posameznega naročila ter niso uporabljeni
za druge namene. Uporabnik lahko po izvedbi naročila svoje podatke tudi popravi ali izbriše v
sklopu “Moj račun”.

Za več informacij o GDPR odpri: eur-lex.europa.eu | ip-rs.si

 

Svetovanje pri nakupu izdelkov nudimo preko e-pošte info@zdravobrok.si

Želimo vam prijetno nakupovanje Zdrav obrok!